Op 8 maart 2019 is de aanvraag voor de vergunning voor het Windpark Agro-wind bij ons binnengekomen. Zoals wij hebben beloofd plaatsen wij alle documenten die betrekking hebben op deze aanvraag online zodat iedereen deze kan inzien. Hieronder kunt u alle documenten downloaden.

Bijlagen 3 en 4 zijn in het kader van de AVG niet toegevoegd aan deze lijst. Het betreft een machtigingsformulier en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.