Behorend bij de coördinatieregeling Windpark Agro-Wind, is ook een vergunning in het kader van de waterwet nodig. Op 8 maart 2019 is de aanvraag voor de vergunning voor het Windpark Agro-Wind bij ons binnengekomen. Zoals wij hebben beloofd plaatsen wij alle documenten die betrekking hebben op deze aanvraag online zodat iedereen deze kan inzien. Hieronder kunt u het bijbehorende document downloaden.