Voor het aanvragen van een alcoholvergunning heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning(externe link).

Alcoholvergunning voor paracommerciële bedrijven aanvragen 

Of bent u op zoek naar:

Wat is het?

Als u alcohol verkoopt of schenkt, hebt u een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Twee soorten Alcoholvergunningen

 • Voor commerciële bedrijven (cafés, restaurants, slijterijen, hotels en dergelijke).
 • Voor paracommerciële bedrijven (buurthuis, sportkantine, museum en dergelijke).

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar;
 • Elke leidinggevende heeft een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link);
 • Leidinggevenden zijn van goed gedrag en hebben dus geen strafblad. Voor een onmiddellijke (dagelijkse) leidinggevende wordt niet aan deze voorwaarde getoetst.
 • Uw horecabedrijf voldoet aan de eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link).
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf is gevestigd.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. U kunt dit doen onder het kopje 'Leidinggevende wijzigen', bovenaan deze pagina.

Wat moet ik meenemen?

 • Plattegrond van de ruimte(n), inclusief aanduiding van functie van de ruimte(n), de afmetingen en oppervlakten;
 • Door beide partijen getekend koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand (indien van toepassing);
 • Plattegrond van het terras (indien van toepassing);
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing).

Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting

 • Ondertekend bestuursreglement;
 • Lijst met barvrijwilligers;
 • Overzicht van de openingstijden.

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt € 616,35;
 • aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet bedraagt € 216,55;
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting) bedraagt € 216,55;
 • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet (wijzigen aanhangsel) bedraagt € 216,55.

Hoe lang duurt het?

Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Aan vergunningen voor paracommerciële bedrijven verbindt de gemeente via een exploitatievergunning voorschriften en beperkingen om oneigenlijke concurrentie met de commerciële horeca te voorkomen. Zo mogen in buurthuizen en sportkantines bijvoorbeeld geen bruiloften en partijen worden georganiseerd.

Wijziging diploma sociale hygiëne

Per 1 juli 2023 wijzigt het Register sociale hygiëne. In dit register zijn de diploma’s kennis en inzicht sociale hygiëne (SVH-diploma) opgenomen. Deze wijziging heeft gevolgen voor degenen die in het huidige Register sociale hygiëne staan ingeschreven.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de registratie van de SVH-diploma’s beheerd door een andere partij, de Landelijke commissie sociale hygiëne. Met de overgang van de registratie wordt het register ook geactualiseerd. Daarom moet iedereen die in het huidige register staat ingeschreven de registratie bevestigen en eventueel corrigeren (achternaam/adres). Dat is kosteloos. Het bevestigen en eventueel corrigeren moet gebeuren vóór 1 juli 2028. Gebeurt dat niet tijdig, dan vervalt de registratie en wordt het SVH-diploma uit het register verwijderd. Het bevestigen van de registratie kan via www.registersocialehygiene.nl/registratie-herbevestigen(externe link).

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?