Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit of de doorstroming van water. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan bij het waterschap.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanleg/bouw van een steiger;
  • Slaan van een damwand;
  • Leggen van een dam (met duiker);
  • Aanleg van drainage;
  • Bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • Dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiële benaming: oppervlaktewaterlichaam);

Alle informatie over de regels voor activiteiten op/bij het water vindt u via de website van Waterschap De Dommel.