Het college sloot op 28 oktober 2019 een anterieure overeenkomst met Agro-Wind B.V. In deze overeenkomst zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:

  • de gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een aanvraag omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan in procedure te brengen;
  • Agro-Wind B.V. levert een bijdrage aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten en mogelijke planschade;
  • Agro-Wind B.V. verplicht zich om jaarlijks een afdracht te storten in een gebiedsfonds;
  • Agro-Wind B.V. levert een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het landschap en de natuurcompensatie;
  • Agro-Wind B.V. verplicht zich om een participatieplan uit te voeren.

Heeft u vragen over de anterieure overeenkomst? Neem dan contact op met Marielle van der Hoff via m.vanderhoff@reuseldemierden of 0497 - 650 650.