Agenda WerkbijeenkomstOpenbare werkbijeenkomst Kempen met als doel: informatieverstrekking aan raads- en duoleden met betrekking tot wind- en zonne-energie in de Kempen.

Toelichting op de uitgevoerde haalbaarheidsstudie wind-en zonne-energie in de Kempen en op het beoogde vervolgproces.Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 14 november 2018
20:00-00:00 uur, locatie Bergeijk Raadszaal gemeentehuis


Voorzitter: