Vergadering Commissie Ruimte 12-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30-22:00
Voorzitter:Johan van Dommelen
Dit item is verlopen op 23-08-2019.

Informatiemarkt voor raads- en duoleden mbt gemeentebegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021