Vergadering Gemeenteraad 02-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00-20:30
Voorzitter:Bert van Laarhoven

Dit is een EXTRA raadsvergadering.

Alle stukken zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website: www.reuseldemierden.nl/vergaderingen.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende EXTRA raad

1a Opening en loting volgnummer t.b.v. spreek- en stemvolgorde

1b Inventarisatie insprekers

2 Vaststelling agenda d.d. 02-10-2017

3065 Raadsvoorstel vaststellen weigeren definitieve verklaring van geen bedenkingen VOF Meirweg 1a Lage Mierde

4 Sluiting