Vergadering Gemeenteraad 05-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:00-22:30

Begrotingsvergadering: aanvang 17.00 of 19.00 uur

AGENDAPUNTEN:

0 Agenda is nog niet beschikbaar