Vergadering Werkbijeenkomst 25-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:dhr. F. Rombouts

Elke Kempengemeente heeft lokaal een werkbijeenkomst om nog input te leveren op de stukken:

MRE Bouwstenen effectieve samenwerking c.q. Samenwerkingsakkoord 2019-2022