Vergadering Werkbijeenkomst 20-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-22:30
Voorzitter:J. Eugster

AGENDAPUNTEN:

1 Werkbijeenkomst Vergunningverlening, toezicht en handhaving/veiligheid

De avond zal bestaan uit een aantal achtereenvolgende korte presentaties op beide thema's met gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bij het 2e thema Veiligheid zal een extra onderdeel zijn een korte werksessie over ondermijning.