Beantwoording raadsvragen fractie PvdA archief Samenwerking Kempengemeenten, 18 december 2018