Beantwoording raadsvragen fractie PvdA ESG erfpachtleningen provincie, 25 maart 2019