Beantwoording raadsvragen fractie PvdA m.b.t. subsidieverordening beeldbepalende panden, 29 november 2018