Beantwoording raadsvragen fractie VVD m.b.t. inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbeveiliging, 27 februari 2018

Dit item is verlopen op 27-02-2019.