Beantwoording vragen fractie CDA m.b.t. realisering woningbouw op termijn, 25 oktober 2018