Beantwoording vragen VVD inz. accountantsrapport GRSK raad 20 sept. 2016, 4 oktober 2016