Subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2018

De creativiteit en het zelforganiserend vermogen van de samenleving wordt steeds belangrijker. Het is de taak van de overheid om daar ruimte aan te geven. Eén manier voor de gemeente om de samen-leving te dienen is door het verstrekken van subsidies. Het nieuwe subsidiekader moet recht doen aan die nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving.