Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van de gemeente Reusel – De Mierden voor de planperiode 2017-2021 vervangt het voorgaande VGRP 2012-2016. Het VGRP is een beleidsmatig planinstrument van de gemeente en betreft de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.