Organigram

In het organigram van Reusel-De Mierden ziet u een schematische voorstelling van onze organisatie.

Zoekt u de contactgegevens van de gemeenteraad, het college of de samenwerkingspartners?
Die vindt u in het Organigram versie september 2020.