Raadsinformatienota's

Het college van burgemeester en wethouders houdt de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken rondom belangrijke onderwerpen. Dat gebeurt door onder andere werkbijeenkomsten en commissievergaderingen. Maar ook door het versturen van raadsinformatienota's. Hieronder vindt u een overzicht van recente raadsinformatienota's. 

Archief