Plaatsen raadsinformatienota Notitie RND windpark Agrowind Reusel Zuid, 8 maart 2018