Raadsinformatienota aangepaste geuremissienormen ivm combiwassers, 23 november 2018