Raadsinformatienota Brainport Nationale Actieagenda en Uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven, 14 november 2018