Raadsinformatienota definitief besluit aanwijzen gemeentelijk monument, 15 oktober 2015

Dit item is verlopen op 16-10-2016.