Raadsinformatienota Evaluatie Kempenvisie vrijetijdseconomie en uitvoeringsprogramma, 20 februari 2019