Raadsinformatienota huurtarieven en gebruik sportaccommodaties, 18 maart 2019