Raadsinformatienota inventarisatie buitengebied alle fases, 14 maart 2019