Raadsinformatienota overheveling budgetten, 10 januari 2017

Dit item is verlopen op 11-01-2018.