Raadsinformatienota overheveling budgetten van 2018 naar 2019 en 2020, 14 maart 2019