Raadsinformatienota overzicht reacties op zienswijzen naar Verbonden Partijen, 16 december 2015

Dit item is verlopen op 16-12-2016.