Raadsinformatienota prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersraden, 26 februari 2019