Raadsinformatienota prov. interbestuurlijk toezicht 2018, 13 maart 2019