Raadsinformatienota Rapport Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant en de gevolgen voor de gemeente, 23 janauri 2019