Raadsinformatienota uitleg begrotingswijzigingen, 3 januari 2017

Dit item is verlopen op 04-01-2018.