Raadsinformatienota uitstel vaststellen bestemmingsplan buitengebied met bijlage, 8 februari 2017