Raadsinformatienota vernieuwen rijbaan N284 Turnhoutseweg/Wilhelminalaan (ged.), 3 augustus 2017

Dit item is verlopen op 03-08-2018.