Raadsinformatienota vervallen voorrangscategorie asielzoekers, 8 nov 2017