Raadsinformatienota vervolgproces werkplaats wonen inclusief bijlagen, 30 juni 2016