Raadsinformatienota verwerking amendementen gemeentebegroting 2016 e.v., 25 januari 2016.

Dit item is verlopen op 26-02-2016.