Raadsinformatienota Woondocument 5 Kempengemeenten inclusief bijlage, 19 juni 2017

Dit item is verlopen op 20-06-2018.