Raadsinformatienota zienswijze van college Luchtvaartnota, 17 april 2019