Samenstelling college van B&W

J. (Jetty) Eugster

J. Eugster
contactgegevens en taken J. (Jetty) Eugster
FunctieBurgemeester (wnd)
E-mailadresj.eugster@reuseldemierden.nl
Taken

Algemeen Bestuur

 • algemene bestuurlijke zaken
 • intergemeentelijke samenwerking (alg.)

Veiligheid

 • openbare orde en veiligheid
 • coördinatie handhaving 

Organisatie

 • communicatie en PR
 • personeel, organisatie, informatisering en automatisering
 • coördinatie dienstverlening, kwaliteitszorg en deregulering
 • burgerzaken en receptie
 • juridische zaken
 • handhaving RO-vergunningen

Coördinerend portefeuillehouder voor:

 • Samen Doen
 • vakantieparken
 • transitie (intensieve) dierhouderij

Vervanger voor deze portefeuille is wethouder P. van de Noort.

Politieke partijCDA

P.J.M. (Peter) van de Noort

P.J.M. van de Noort
contactgegevens en taken P.J.M. (Peter) van de Noort
FunctieWethouder (1e loco-burgemeester)
E-mailadresp.vandenoort@reuseldemierden.nl
Taken

Ruimte 

 • transitie intensieve dierhouderij
 • volkshuisvesting
 • ruimtelijke ordening
 • vergunningen
 • milieu (klimaatbeleid)
 • revitalisering platteland
 • inrichting en beheer van openbare ruimte
 • beheer onroerend goed (pachtzaken, aan- en verkoop onroerende zaken, gemeentelijk accommodatiebeleid)
 • monumenten
 • centrumvisie
 • onderwijs (huisvesting)

Coördinerend portefeuillehouder voor:

 • arbeidsmigranten
 • Centrumplan

Vervanger voor deze portefeuille is wethouder M. Maas.
Vervangt wethouder F. Rombouts t.a.v. Financiën.
 

Politieke partijSamenwerking

F. (Frank) Rombouts

F. Rombouts
contactgegevens en taken F. (Frank) Rombouts
FunctieWethouder (2e loco-burgemeester)
E-mailadresf.rombouts@reuseldemierden.nl
Taken

Financiën

 • inkoop (Bizob)
 • belastingen
 • planning & control cyclus

Economie

 • economische zaken (inclusief bedrijventerrein Kleine Hoeven, markten en kermis)
 • Kempisch bedrijvenpark
 • recreatie en toerisme 
 • bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
 • onderwijs en onderwijshuisvesting
 • leerplicht
 • onderwijs (financiën) 

Vervanger voor portefeuille Financiën is wethouder P. v.d. Noort.
Vervanger voor portefeuille Economie is wethouder M. Maas.

Politieke partijVVD

M.P.M. (Maarten) Maas

M.P.M. Maas
contactgegevens en taken M.P.M. (Maarten) Maas
FunctieWethouder (3e loco-burgemeester)
E-mailadresm.maas@reuseldemierden.nl
Taken

Inwoners

 • overheidsparticipatie
 • jeugdbeleid en jeugdhulp
 • wet maatschappelijk ondersteuning
 • participatie
 • minimabeleid
 • kunst en cultuur
 • muziekonderwijs
 • bibliotheek
 • gezondheidszorg (m.u.v. GGD)
 • kinderopvang
 • vrijwilligerswerk en mantelzorgbeleid
 • sport
 • leerling vervoer (sociaal/maatschappelijk)
 • onderwijs (inhoudelijk)

Vervanger voor deze portefeuille is wethouder P. van de Noort.
Vervangt wethouder F. Rombouts t.a.v. Economie. 

Politieke partijSamenwerking

R.P.B.M. (Rob) Brekelmans

R.P.B.M. Brekelmans
contactgegevens en taken R.P.B.M. (Rob) Brekelmans
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresr.brekelmans@reuseldemierden.nl