Wij zijn benieuwd hoe cliënten Wmo, Jeugdwet en Bijzondere bijstand in de gemeente de ondersteuning beoordelen die zij ontvangen en welke effecten de ondersteuning heeft op de kwaliteit van leven. Om hier inzicht in te krijgen is er een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Voor de Wmo heeft dat heel goede resultaten opgeleverd. De uitkomsten van het onderzoek zijn hieronder terug te vinden en op de website: www.waarstaatjegemeente.nl!