Commissie MER heeft het milieueffectrapport voor Windpark Agro-Wind beoordeeld. 

"De Vereniging High Tech Agro Campus wil Windpark Agro-Wind realiseren, vlakbij de Belgische grens. De vereniging is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers en enkele inwoners van het gebied. Zij wil elf turbines plaatsen. Voordat de gemeente over het park besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport."

Lees de beoordeling van Commissie MER