Veel maatschappelijke organisaties hebben het zwaar door de coronamaatregelen. Om hen financieel te compenseren, hebben we tijdelijk beleid opgesteld. Culturele organisaties, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties voor jeugd kunnen tot 30 april coronacompensatie aanvragen.

Voor wie?

De volgende organisaties komen in aanmerking:

 • Culturele organisaties
 • Dorps- en gemeenschapshuizen
 • Lokale vrijwilligersorganisaties voor jeugd

Voorwaarden in het kort

 • De compensatie dekt alleen kosten die niet vanuit andere regelingen konden (of hadden kunnen) worden gedekt.
 • De financiële problemen moeten veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
 • U kunt aantonen dat financiële schade zo veel mogelijk is beperkt.
 • U staat ingeschreven in gemeente Reusel-De Mierden.
 • Uw organisatie bestaat minimaal 3 jaar.
 • U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om uitgaven zo veel mogelijk te beperken en inkomsten zo veel mogelijk te behouden.
 • Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

In de beleidsregel onderaan deze pagina leest u de uitgebreide voorwaarden.

Coronacompensatie aanvragen

Hoe lang duurt het?

U kunt tot 30 april een aanvraag indienen. Uiterlijk 11 juni ontvangt u reactie.

Beschikbaar budget

Het beschikbare bedrag is € 86.508,00 en onderverdeeld in drie onderdelen:

 • Lokale culturele voorzieningen: € 72.572,-
 • Buurt- en dorpshuizen: € 8.181,-
 • Vrijwillige jeugdorganisaties: € 5.755,-

De bedragen per onderdeel zijn gebaseerd op de bedragen die de gemeente vanuit het Rijk heeft gekregen. Overschotten bij het ene onderdeel worden toegevoegd aan een ander onderdeel als daar tekorten zijn. Als het totale bedrag wordt overvraagd, wordt de compensatie per organisatie ook verlaagd. 

Vragen?

Twijfelt u of u in aanmerking komt of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met Tessa Waale via t.waale@reuseldemierden.nl of 088 – 497 01 68.

Beleidsregel tegemoetkoming corona