Wij bedanken alle inwoners die de enquête over openbaar groen hebben ingevuld! Wij hebben veel inbreng en ideeën gekregen voor het ‘Beleidsplan openbaar groen’ dat dit jaar wordt opgesteld. In dit beleidsplan houden we thema’s zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, participatie, bomen, bos- en natuurgebieden, de mate van bescherming en onderhoudskwaliteit opnieuw tegen het licht. Dankzij 439 deelnemers hebben we een goede indruk gekregen over hoe het openbaar groen nu wordt ervaren en waar extra aandacht voor nodig is. Daarnaast hebben we veel suggesties ontvangen voor verbeteringen in het (groen)onderhoud en het herstel/vervanging van groen.

Klein inkijkje in de resultaten!

  • Ruim 75% geeft aan openbaar groen (zeer) belangrijk te vinden om onder andere naar te kijken, in te recreëren en voor natuur, klimaat en gezondheid;
  • 47% vindt dat het huidige onderhoudsniveau van het groen laag is (gemiddeld wordt de kwaliteit van het huidige openbaar groen beoordeeld met een 6-);
  • Bijna de helft (47%) van de deelnemers vindt het goed dat het onderhoudsniveau verschillend is per gebied;
  • 67% is het (zeer) eens met de stelling ‘De meerwaarde van een groene woonomgeving weegt op tegen de mogelijke ‘hinder’ van het openbaar groen’.

Het volledige rapport lees je via www.inwonerspanelreuseldemierden.nl/resultaten.

Hoe nu verder?

De komende tijd wordt er verder onderzoek gedaan, waarbij onder andere deze input wordt meegenomen!