Als onderdeel van het Regionaal Meetnet is aan de Mierdseweg in Reusel een meetkast geplaatst. Er komt ook een meetkast aan de Beekakkersweg in Lage Mierde. Met het Regionaal Meetnet wordt de luchtkwaliteit in Zuidoost-Brabant gemeten.
 

Hoe werkt dat dan?

Ongeveer 50 meetkasten in Zuidoost-Brabant meten de stikstofdioxide en fijnstof in de lucht. De meetkasten staan in stedelijk gebied, het gebied rond de luchthaven, langs snel- en provinciale wegen en het buitengebied met veel veehouderij. De data is binnenkort voor iedereen te zien via samenmeten.rivm.nl. Omdat het Regionaal Meetnet zich nog in de opstartfase bevindt, zijn er nu nog beperkte resultaten zichtbaar. Op www.odzob.nl/meetnet lees je meer informatie over het Regionaal Meetnet.
 

Meld je aan voor de bijeenkomst!

Op 21 april is er van 14.00 tot 16.30 uur een informatiebijeenkomst over het Regionaal Meetnet in de Kempen. Hierin praten we je bij over de huidige stand van zaken en vertellen we wat het meetnet betekent voor participatie en gezondheid. Je kunt je tot 16 april aanmelden via meetnet@odzob.nl. In de week voor de bijeenkomst ontvang je de link en het programma.

Op een later moment wordt een bijeenkomst georganiseerd over de stand van zaken in onze gemeente.
 

Vragen?

Neem dan contact op met Richard van Kroonenburg van VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) de Kempen via r.vankroonenburg@kempengemeenten.nl of 088 - 497 04 84.