Op donderdag 22 september vond het eerste Oogcafé plaats. Ruim 80 mensen kwamen het oogcafé bezoeken. Een plek om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten bleek erg gewenst.

Initatiefnemers

Patric Lavrijsen nam samen met Aline Timmermans en Martien Adams het initiatief om dit Oogcafé op te richten. Alle drie zijn ze redelijk nieuw in de wereld van slechtzienden. Ze zijn in de afgelopen jaren hun zicht geheel of gedeeltelijk kwijt geraakt en dat heeft een enorme impact. Voor henzelf, maar ook voor hun omgeving.

Officiele opening

Burgemeester Annemieke van de Ven had de eer om het Oogcafé officieel te openen. Dat deed zij letterlijk door een oog te openen (zie foto). Ook Eike Smit van de Oogvereniging deed een woordje. Hij was trots op de grote opkomst bij dit 13de Brabantse Oogcafé. Patric, Aline en Martien vertelden over de totstandkoming, maar keken ook naar de toekomst. Er zijn volop plannen voor invulling van het Oogcafé. De aanwezigen waren enthousiast en raakten volop in gesprek. Een enorm succes dus!