Logo van RES-MER

Wat Nederland bijdraagt aan de internationale klimaatafspraken staat in het Klimaatakkoord. We gaan veel minder CO2 uitstoten. Daarvoor gaan we meer duurzame energie en minder fossiele brandstoffen gebruiken. Hoe we dit gaan doen, legt elke energieregio vast in een Regionale Energiestrategie (RES). Metropoolregio Eindhoven (MRE) is één van 30 energieregio’s. De RES-MRE bestaat uit 21 gemeenten, de provincie, twee waterschappen en Enexis Netbeheer. In de RES maken we afspraken over hoe we meer energie gaan besparen, duurzame energie gaan opwekken en duurzame warmtebronnen kunnen inzetten. De RES 1.0 wordt eind 2021 vastgesteld. Als gemeente voeren we deze lokaal en met elkaar uit. Meer actuele informatie over de RES via www.energieregiomre.nl.

We beginnen niet bij nul!

Veel gemeenten zijn al langer bezig met de energietransitie; denk aan windmolens en zonneweides. Veel woningeigenaren hebben zonnepanelen en hun huis goed geïsoleerd. Er zijn veel plannen om energie duurzaam op te wekken, maar ook om zonnepanelen te installeren.

Concept-RES besproken

In de zomer van 2020 hebben de 21 gemeenteraden de concept-RES besproken. Alle colleges en de besturen van de waterschappen en provincie hebben deze versie vastgesteld. De reacties zijn meegenomen in de concept RES 1.0.

Stappen naar RES 1.0

Eind dit jaar wordt de RES 1.0 ter vaststelling aangeboden. Daarvoor doorlopen we de volgende stappen.

  1. Inwoners kunnen tot begin juni reageren op de planMER.
  2. Tot 1 juli kunnen gemeenteraden reageren op de concept-RES 1.0.
  3. In oktober geven de wethouders energie en duurzaamheid de RES 1.0 vrij: voor besluitvorming in de gemeenteraden en de besturen van de twee waterschappen en provincie.